Kategorie

Novinky

Dodavatelé

1. Všeobecná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Alada.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem O ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

2. Vymezení pojmů

PROVOZOVATELEM INTERNETOVÉHO MALOOBCHODU JE

Alena Adamcová, Vyhlídková 7, 362 11 Jenišov.

IČ: 01325086

Jsme plátci DPH.

Nepříjímáme platby v hotovosti, nejsme registrováni v systému EET. 

 

ZÁKAZNÍKEM našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.


KUPUJÍCÍ - SPOTŘEBITEL - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky.


KUPUJÍCÍ - PODNIKATEL – kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky za účelem svého podnikání s těmito výrobky. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.


KUPNÍ SMLOUVA – umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem doručení závazné objednávky kupujícího prodávajícímu. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.


Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách
Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.

Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu.

 

3. Dodání zboží

Objednané zboží doručujeme dle velikosti a váhy balíkem prostřednictvím zásilkovny na vybranou pobočku nebo na adresu dle výběru zákazníka.
Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu.

Zboží SKLADEM zasíláme nejpozději do 2 pracovních dnů:

a) při platbě na účet od připsání platby;

b) při platbě na dobírku ode dne objednání.

Zboží, u kterého je uvedeno U dodavatele, k odeslání cca ............., je k dispozici k odeslání směrem k zákazníkovi přibližně v uvedeném termínu (jedná se o orientační termín, který se může lišit v řádu dnů). Pokud byla zvolena platba bankovním převodem, tak tento termín platí v případě, že je platba za objednávku do tohoto termínu připsána. Pokud by se stalo, že dodavatel mezitím vyprodal nabízené kusy (obzvláště v předvánočním období se skladovost u dodavatele velice rychle mění), bude o této skutečnosti zákazník co nejdříve informován. V předvánočním období se také může doba mezi objednáním a odesláním prodloužit v závislosti na rychlosti dodání zboží směrem k nám od dodavatele.

Za splnění dodávky se považuje dodání zboží na uvedenou adresu nebo vyzvednutí zásilky zákazníkem na vybrané pobočce. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu).

Při převzetí zboží od vybraného dopravce si vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen, uveďte tuto informaci do předávacího protokolu dopravce.


Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice!
Ceny dopravy jsou uváděny včetně DPH. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu.

 

Informace k doručení zásilky:

• ZÁSILKOVNA

- odběr na vybraném výdejním místě sítě Zásilkovna. Podrobně na www.zasilkovna.cz.

- cena za dodání zásilky na výdejní místo je součástí faktury za zboží.

- přeprava se řídí přepravními podmínkami Zásilkovny.

 DORUČENÍ NA ADRESU

- přeprava zásilky na adresu zákazníka, která je uvedena v objednávce. Podání přes zásilkovnu.

- cena za dodání zásilky na adresu je součástí faktury za zboží.

- doručení na adresu (DPD / In Time / Kurýr)

4. Platební podmínky

Všechny ceny uváděné u zboží, jsou konečné, včetně DPH.
Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. V případě stornování objednávky nebo její části ze strany dodavatele (např. v případě, že zboží je doprodáno), bude již převedená platba nebo její část  obratem odeslána zpět zákazníkovi na číslo účtu, ze kterého byly převedeny, pokud není dohodnuto jinak.


Veškeré změny - i změny cen na internetovém obchodě jsou vymezeny. Nabídka (včetně akčního zboží, výprodeje a letákových akcí) platí do vyprodání zásob.

 

Cena je platná v době objednání.

 

5. Způsoby plateb

• Platba na dobírku - při převzetí balíku od vybraného dopravce

• Platba převodem - zboží lze zaplatit běžným příkazem k úhradě na následující účet:

Platby Česká republika:   Fio banka: 2000322017/2010

Platby Slovensko:  Převod se zadává jako SEPA platba IBAN: CZ2420100000002000322017 BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX 

Po dokončení objednávky Vám zašleme potřebné informace k platbě e-mailem (číslo účtu, částku a variabilní symbol (číslo objednávky) – uvádějte vždy pro identifikaci Vaší platby, do vzkazu pro příjemce prosíme, napište své příjmení). Zboží Vám bude expedováno nejpozději do 2 pracovních dnů po připsání platby na náš účet.


Nepřevezme-li kupující předmět plnění z vlastních důvodů, nese kupující náklady spojené s doručováním zásilky v plné výši.

 

6. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

Kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží (než obdrží e-mail se zprávou o odeslání zásilky) a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze na emailu aa@alada.cz

Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace - V souladu s § 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů může spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, musíte dodržet níže uvedené podmínky. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena:


odešlete email na aa@alada.cz s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na  účet (uveďte, prosím, číslo účtu)." Datum a podpis. Alternativně je možné uvést jiný text obdobného charakteru, který bude vyjadřovat projev vůle o odstoupení od smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné i písemně na adresu - viz. níže adresa pro doručení zboží zpět.

Uhrazení nákladů na doručení zákazníkovi: prodejce si vyhrazuje právo uhradit dopravné ve výši nejnižšího nabízeného způsobu dodání zboží (tzn. Zásilkovna na pobočku + platba bankovním převodem).

Dopravné při vrácení zboží při odstoupení od smlouvy do 14 dnů hradí zákazník.

Pokud odesíláte prostřednictvím Zásilkovny, DPD nebo PPL,  balík, prosím, směrujte vždy jen na pobočku Autoskla Carsin, Hlavní / Botanická, Dalovice, 36263
Údaje na balík: e-mail: aa@alada.cz, tel.: +420739425484
Chcete-li odeslat prostřednictvím české pošty, pak na adresu: Alada.cz, Alena Adamcová, Vyhlídková 7, 362 11 Jenišov (česká pošta nám uloží zásilku na pobočku a my ji na poště vyzvedneme). Pro kurýry bez možnosti uložení nejsme na adrese k zastižení, proto prostřednictvím jiného dopravce na tuto adresu neposílejte!

Zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na naši adresu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní, nejlépe nerozbalené (včetně příslušenství, záručního listu, návodu, v nepoškozeném originálním obalu atd.) a s originálním dokladem o koupi. Zboží před odesláním důkladně zabalte (minimálně tak, jak Vám bylo zasláno). Neposílejte zboží na dobírku, nebude převzato !!! Doporučujeme Vám zboží pojistit.


Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.


Při nesplnění lhůty 14 dnů  od převzetí zboží je odstoupení od smlouvy neplatné. Při vrácení  zboží v poškozeném, nekompletním či jinak znehodnoceném stavu je odstoupení od smlouvy neplatné.  Prodávající má právo  na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží zpět zákazníkovi.


Odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je odesláno do 14 dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v čehož důsledku nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

 

7. Odstoupení od smlouvy ze strany dodavatele/prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

1) zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující  již zaplatil  kupní cenu,  bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů.
2) prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic namísto čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující  již zaplatil kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu.

3) v případě, že zákazník zvolil platbu bankovním převodem a platba nebude připsána do 7 dnů od objednání. Toto neplatí v případě, že se zákazník předem domluví s prodejcem na opožděné platbě. V tom případě platí smluvený termín.

 

8. Odpovědnost za vady zboží - záruka

Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím. Dojde-li k výměně věci nebo její součásti, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.


Není-li kupující spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození). Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.


ZÁRUČNÍ PRÁVA:
Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.

Pro případnou reklamaci uschovejte, prosím, fakturu – slouží jako záruční list.

Spotřebitel při uplatnění záruky:

• jde-li o vadu odstranitelnou, má právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné;  není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
• jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží má právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
• jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží má právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
• jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy


Záruční doba pro všechny kupující, kteří nejsou spotřebiteli, není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

 

9. Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady)

Záruční doba na dodané zboží je 24 měsíců. Tato doba se prodlužuje o dobu, kdy byl výrobek v záruční opravě.
Vaše reklamace bude vyřízena co nejdříve, maximálně však v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů. Tato lhůta začíná běžet následující den po doručení zásilky na naši adresu a končí vyřízením reklamace u prodejce.

Reklamaci nelze uplatnit v následujících případech:
Zboží bylo mechanicky poškozeno neodbornou manipulací, zacházením či obsluhou. 
Zboží bylo používáno v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci nebo běžných pro danou věc.
Zboží bylo poškozeno živly. 
Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo běžnými pro danou věc.
Opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním (např. mechanických částí) nepodléhá záruce a není dle občanského zákoníku považováno za rozpor s kupní smlouvou.

 

O reklamaci nás nejdříve informujte e-mailem na aa@alada.cz (nebo písemně na naši adresu) a teprve po našem potvrzení o přijetí  informace o reklamaci, zboží zašlete  společně s průvodním dopisem (ve kterém musí být tyto údaje: jméno a adresa odběratele, kontakt, označení výrobku, číslo faktury a popis závady). Výrobek je třeba zabalit do původního obalu, (včetně vycpávek, aby nemohlo cestou dojít k poškození) a přiložit veškerou dokumentaci, která byla s výrobkem dodána.  Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Zasílání reklamovaného zboží: před zasláním reklamovaného zboží nás kontaktuje na e-mail: aa@alada.cz. Elektronicky Vám bude zaslán čárový kód k bezplanému podání reklamované zásilky prostřednictvím dopravce  ZÁSILKOVNA. Zásilku podávejte bez zbytečného prodlení. Pouze ve vyjímečných případech, po domluvě, je možné zaslat zásilku prostřednictvím České pošty.  

Reklamované zboží nezasilejte na dobírku, nebude převzato!

Prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

Pro podrobnější informace se můžete obrátit přímo na naše zákaznické centrum: email:  aa@alada.cz


V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace, zejména poštovného - avšak pouze do výše nevyužitého bezplatného kódu pro odeslání zboží zpět prodávajícímu, kdy zboží zašle jiným způsobem.
V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.
V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů:

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz

Web: www.adr.coi.cz

a

Sdružení českých spotřebitelů, z. ú.

Tel.: 420 495 215 266

E-mail: spotrebitel@regio.cz

Web: www.konzument.cz

10. Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je A. Adamcová IČ 01325086 se sídlem v Jenišově (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

Adresa: Vyhlídková 7, 362 11 Jenišov

Email: aa@alada.cz

Telefon: 735039935

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
 2. Provozované služby, zajišťující marketingové a podpůrné služby
 • Google analytics - zaznamenává cookie a použití webu
 • Google Adwords - zaznamenává cookie a použití webu
 • Google nákupy - žádost o recenzi, zaznamenává email pokud odsouhlasíte v procesu objednávky
 • Heureka - zaznamenává konverze nákupu a email pro službu "Ověřeno zákazníky"
 • Zboží.cz - zaznamenává konverze nákupu a email
 • Sklik - zaznamenává cookie, použití webu, konverze nákupu

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Odvolat souhlas můžete kdykoli ve svém vlastním účtu zákazníka.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 18.2.2021.